KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE​​

Konsultacje u lekarza psychiatry mają na celu ocenę stanu zdrowia dziecka i określenie podłoża jego trudności emocjonalnych. Każda konsultacja psychiatryczna trwa ok. 50 minut – pełna diagnoza problemu może obejmować 1-3 konsultacje. Konsultacje kontrolne lub dotyczące leczenia farmakologicznego mogą być krótsze – do 30 minut. O czasie konsultacji decyduje lekarz. Jeżeli konsultacja dotyczy dziecka poniżej 10 roku życia, na pierwsze spotkanie powinni przyjść sami rodzice. Starsze dzieci i młodzież zapraszamy na pierwsze spotkanie wspólnie z rodzicami.​

Jeżeli odbyła się już w naszej poradni konsultacja psychologiczna, to psycholog w porozumieniu z psychiatrą ustala przebieg konsultacji psychiatrycznej.​

  • konsultacja psychiatryczna do 50 minut – 320 zł.​
  • konsultacje kontrolne lub dotyczące leczenia farmakologicznego mogą być krótsze (do 30 minut) i ich cena wynosi 220 zł​

Celem konsultacji psychiatrycznych jest:​

  • postawienie rozpoznania klinicznego​​
  • aplanowanie dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych​
  • w przypadku konieczności – włączenie leczenia farmakologicznego​​

CENNIK​​

Cena konsultacji psychiatrycznej to 320 zł.
Cena konsultacji kontrolnych lub dotyczących leczenia farmakologicznego (do 30 minut) to 220 zł.​

NASI SPECJALIŚCI:​​


Joanna Duchniewicz

Izabela Otulska