Dyrektor poradni Terapeutica
neurologopeda, oligofrenopedagog
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie
Wrocławskim . Ukończyłam Studia Podyplomowe z logopedii i neurologopedii
na Uniwersytecie Gdańskim oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu
Oligofrenopedagogiki jak również Kurs Kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z
zakresu Zarządzania Oświatą. W latach 2012 – 2019 byłam dyrektorem poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Posiadam doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi z afazją w Ośrodku
Neuropsychiatrii Dziecięcej we Wrocławiu oraz z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie w pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Pruszkowie.
Obecnie studiuję psychoterapię w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

W poradni Terapeutica

Prowadzę konsultacje z rodzicami , wspieram specjalistów w procesie
diagnostycznym, prowadzę terapię neurologopedyczną z osobami
dorosłymi,planuję działania pomocowe . Zajmuję się organizacją pracy poradni
Terapeutica wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia z prowadzenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ze współpracy ze środowiskiem
lokalnym w tym ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami ważnymi dla
rodziny.

Prywatnie

Preferuję aktywny sposób życia, uprawiam czynnie różne dyscypliny sportowe
– pływam, biegam, jeżdżę na rowerze, interesuję się zdrowym odżywianiem.