Zespół poradni Terapeutica, to grono doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz psychiatrów, którzy wspólnie pracują dla dobra pacjentów. Każdy specjalista w zespole ma szeroką wiedzę i umiejętności w różnych obszarach psychologii, pedagogiki co pozwala na skuteczną pomoc w różnorodnych problemach emocjonalnych i zdrowotnych. Zespół specjalistów współpracuje ze sobą w ramach spotkań klinicznych, w celu omówienia i analizy przypadków pacjentów, wymiany informacji psychologicznych i medycznych, spostrzeżeń i doświadczeń oraz podejmowania decyzji dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Ponadto specjaliści korzystają z superwizji indywidualnie, także w ramach szkoleń psychoterapeutycznych. Superwizja  pozwala rozwijać umiejętności terapeutyczne, lepiej zrozumieć dynamikę relacji z pacjentami, doskonalić techniki diagnozy i interwencji, a także podnosić świadomość i wrażliwość na własne reakcje emocjonalne. Jest to ważne narzędzie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych terapeutów, które wspiera ich w profesjonalnym rozwoju i dba o jakość ich pracy zawodowej.

Dbając o standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poradnia Terapeutica korzysta z wystandaryzowanych narzędzi badawczych oraz poddaje zespół Poradni regularnej superwizji przez Panią Monikę Katarzynę Waluchowską – psychologa, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.