Celem konsultacji psychiatrycznych jest ocena stanu zdrowia dziecka i określenie podłoża jego trudności (postawienie rozpoznania klinicznego, zaplanowanie dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych, a w przypadku konieczności – włączenie leczenia farmakologicznego).

Każda konsultacja psychiatryczna trwa ok. 60 minut – pełna diagnoza problemu może obejmować 1-3 konsultacje.  Jeżeli odbyła się już w naszej poradni konsultacja psychologiczna, to lekarz ma dostęp do dokumentacji dziecka i konsultuje się z zespołem diagnozującym dziecko. 

Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności odbywa się na wizycie i jest zawarte w cenie wizyty.

Objawy, które mogą wskazywać na potrzebę wizyty u psychiatry, mogą obejmować:

  1. Zmiany w nastroju i zachowaniu: nagłe wahania nastroju, smutek lub apatia, drażliwość, agresja, nadmierna pobudliwość, trudności w kontrolowaniu emocji.
  2. Problemy w szkole: trudności w koncentracji, utrata zainteresowania nauką, spadek wyników szkolnych, opór wobec nauki, problemy z zachowaniem w szkole, konflikty z rówieśnikami.
  3. Zaburzenia snu: problemy z zasypianiem, częste koszmary, nocne lęki, chrapanie i inne problemy z oddychaniem podczas snu.
  4. Zmiany w apetycie: nagły wzrost lub spadek apetytu, problemy z jedzeniem, utrata wagi lub znaczący przyrost masy ciała.
  5. Obawy i lęki: nadmierne obawy, niepokój, forowanie rutynowych zachowań, trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych.
  6. Problemy z samoregulacją: trudności w kontrolowaniu impulsów, hiperaktywność, nadmierna ruchliwość, trudności w siedzeniu spokojnie lub bez ruchu przez dłuższy czas.
  7. Zaburzenia koncentracji: trudności w skupieniu uwagi, niedostateczna wytrzymałość przy wykonywaniu zadań, szybka utrata zainteresowania.
  8. Problemy emocjonalne: depresja, lęki, napady paniki, fobie, obsesje, samookaleczenia.
  9. Trudności w budowaniu relacji społecznych: problemy z nawiązywaniem przyjaźni, trudności w komunikacji, częste konflikty z rówieśnikami lub dorosłymi.
  10. Zaburzenia zachowania: trudności w kontrolowaniu gniewu, przemoc fizyczna lub werbalna, kłopoty z przestrzeganiem zasad i norm społecznych.

Jeśli rodzice zauważają u swojego dziecka częste występowanie powyższych objawów lub inne niepokojące zmiany w zachowaniu, warto skonsultować się z psychiatrą dziecięcym. Wizyta u psychiatry dziecięcego może pomóc w ustaleniu diagnozy i zaproponowaniu odpowiedniego planu leczenia lub terapii.

Do psychiatry można się zgłosić po odbytej konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej lub  diagnozie psychologiczno – pedagogicznej w naszej lub w innej placówce. 

W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci konsultowane i diagnozowane w poradni Terapeutica.