Psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT).
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie SWPS specjalizacja: psychoterapia
grupowa oraz rozwój. Posiadam dyplom praktyka NLP Comprehensive Colorado Institute.
Mam kilkunastoletnie doświadczenie pracy z ludźmi w roli mentora/coacha i eksperta z
obszaru zasobów ludzkich. Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Doświadczenie zawodowe terapeutyczne zdobywałam w Telefonie Pogadania – gdzie
pracowałam z osobami wykluczonymi społecznie jak i w głębokich kryzysach życiowych.
Prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową w Szpitalu Psychiatrycznych przy ul.
Nowowiejskiej w Warszawie
Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w
Krakowie.

W poradni Terapeutica:

Prowadzę psychoterapię indywidualną, długo i krótkoterminową osób dorosłych oraz
młodzieży, w języku polskim jak i po angielsku. Swoją pracę poddaję systematycznej
superwizji.

„ Jestem ciekawa osoby, którą spotykam w gabinecie. Dużą wagę w terapii przywiązuję do
kontaktu z własnym ciałem oraz relacji terapeutycznej, wierzę bowiem głęboko w jej leczące
działanie.”