Psycholog, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii. Prowadzi terapię dzieci, szczególnie z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku: Psychologia, o specjalności:
Neurokognitywistyka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach:
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
– Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Instytucie Studiów
Podyplomowych,
Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Seksuologia kliniczna na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Doświadczenia zawodowego nabywałam w przedszkolach terapeutycznych, pracując z
dziećmi głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zarówno indywidualnie, jak i grupowo
oraz podczas licznych praktyk. Praca z dziećmi dostarcza mi dużo radości i satysfakcji.
Systematycznie zdobywam wiedzę i rozwijam swoje umiejętności.

W poradni Terapeutica

Prowadzę konsultacje z rodzicami, terapię psychologiczną dzieci, szczególnie z
całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz kieruję procesem diagnostycznym.

Prywatnie

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt zwłaszcza psów oraz sportu. Uwielbiam poznawać
nowe miejsca i smaki.