Psycholog, seksuolog. Diagnozuje dzieci i młodzież głównie z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym testem Ados-2. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studia Podyplomowe –
Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Opieka
nad Małym Dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zawodowo przez ostanie lata związana jestem z Publiczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie zajmuję się głównie diagnozowaniem
dzieci w tym testem obserwacji Ados 2 – przeznaczonym do diagnozy dzieci
z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu.

Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii w nurcie
poznawczo-behawioralnym realizowanym przez Instytut Poznawczy – Szkołę
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ośrodek posiada rekomendację
PTTPiB.

W poradni Terapeutica

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej oraz ocenie rozwoju małego
dziecka, dojrzałości szkolnej, diagnozie trudności szkolnych.

Prowadzę zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój małego dziecka
oraz zajęcia stymulujące rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Wspieram rodzinę w procesie wychowawczym.

Konsultuję dzieci, młodzież i dorosłych zgłaszających problemy w obszarze
seksualności. Udzielam wsparcia psychoedukacyjnego z zakresu rozwoju
seksualnego dziecka.