Zasady przyjęć

  • Wizytę w poradni można umówić wyłącznie telefonicznie .
  • Konsultacja specjalistyczna jest pierwszą wizytą w naszej poradni. Warto na to spotkanie przynieść posiadaną dokumentację (np. książeczkę zdrowia, dotychczasową dokumentacje medyczną i psychologiczną). Jeżeli rodziców kieruje szkoła, przedszkole lub inna instytucja, warto poprosić o napisanie informacji o problemie. Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu i skróceniu czasu przeznaczonego na proces diagnostyczny i terapeutyczny. Jeśli rodzic nie jest zdecydowany do jakiego specjalisty powinien trafić, pierwsza wizyta powinna być konsultacją psychologiczną.
  • Kolejne wizyty są zaplanowane w uzgodnieniu z rodzicami i wynikają ze wstępnej diagnozy po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej. Konsultacja psychologiczna może być też wizytą doraźną, jeżeli w jej wyniku uda się pomóc w rozwiązaniu problemu.
  • Każda umówiona wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez recepcję lub poprzez wysłanie SMS-a. Brak SMS-a nie oznacza, że wizyta została odwołana.
  • Odwołanie wizyty następuje na życzenie klienta z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
  • Bardzo prosimy o odwoływanie wizyt telefonicznie lub SMS-em.
  • Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć, skutkuje pobraniem opłaty jak podano w cenniku.
  • Spóźnienie się na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę.
  • Klient może wystąpić z prośbą o wydanie opinii lub opisu przeprowadzonych testów i badań. Czas przygotowania opinii lub opisu od momentu wykonania badań lub złożenia zapotrzebowania wynosi około 2 tygodni.
Psychiatria Dzieci i Młodzieży
Konsultacja psychiatryczna 60 min – 500 zł
Kolejne wizyty cenę ustala lekarz
Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności odbywa się na wizycie i jest zawarte w cenie wizyty.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
Konsultacja 50 min – 220 zł
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
Badanie psychologiczne 120 min – 440 zł
Badanie psychologiczne 60 min – 220 zł
Badanie pedagogiczne 120 min –440 zł
Badanie CDI, STAIC/STAI z opisem 50 min – 300 zł
Kwestionariusz ASRS z opisem 200 zł
Kwestionariusz Conners-3 z opisem 200 zł
ABAS z opisem 200 zł
Badanie ADOS 2 z opisem 60 min – 600 zł
Spotkania terapeutyczne
Psychoterapia/Terapia psychologiczna indywidualna 50 min – 180 zł
Psychoterapia indywidualna dla rodziców 50 min – 180 zł
Spotkania rodzicielskie (2+2) 50 min – 280 zł
Konsultacje/terapia rodzinna 90 min – 300 zł
INNE
Opinia / Informacja psychologiczna pisemna 200 zł
Obserwacja dziecka poza poradnią cena ustalana indywidualnie