Diagnoza to proces, dzięki któremu możemy poznać przyczyny i trudności ucznia oraz możliwości jego rozwoju. Każdy zgłaszany problem traktujemy indywidualnie i wieloaspektowo. Diagnozę powinna poprzedzić konsultacja, która na podstawie wywiadu pozwoli dobrać odpowiednie narzędzia diagnostyczne. Trafna diagnoza stanowi podstawę do zaplanowania dalszych, efektywnych działań.

Przygotowujemy dokumentację do Zespołów Orzekających przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz do Zespołów Orzekających o Niepełnosprawności.

Na to spotkanie rodzice powinni przynieść posiadaną dokumentację (książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną i/lub psychologiczną, opinię ze szkoły), która jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu wspólnie z rodzicem procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Oferta badań psychologicznych dla młodzieży

Zaburzenia ze spektrum autyzm (ASD)Więcej… Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)Więcej… ADOS-2 (narzędzie do oceny nasilenia cech spektrum autyzmu)Więcej… Badanie kwestionariuszem ASRSWięcej… CONNERS-3Więcej… Neuroflow (diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego – CAPD)Więcej… Badanie rozwoju intelektualnegoWięcej… ABAS 3Więcej… Zaburzenia koncentracji uwagiWięcej…