lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Doświadczenie w pracy z pacjentem i w badaniach klinicznych zdobywałam w
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

W poradni Terapeutica

Specjalizuję się w diagnozie pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju i
ADHD, psychoedukacją i poradnictwem w tym zakresie.

Prywatnie

Lubię spokojne wieczory z kryminałem w ręku i towarzystwo moich
zwierzaków.