Psycholog diagnosta, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta metody Neuroflow® ATS

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia
Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się – WSS-E i PTD.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w poradnictwie psychologiczno-
pedagogicznym w diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojowych oraz w pracy
terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się.

W poradni Terapeutica

Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży głównie w kierunku
specyficznych trudności w nauce – dysgrafią, dysleksją, dysortografią,
dyskalkulią, specyficznych zaburzeń językowych, całościowych zaburzeń
rozwoju oraz ADHD.

Przeprowadzam diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego z
wykorzystaniem Platformy APD Medical metodą Neuroflow® oraz monitoruję
przebieg treningu słuchowego.