Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
w trakcie szkolenia  systemowo -psychodynamicznego podejście zintegrowane.
Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w
dziedzinie psychoonkologii oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

Odbyła m.in. szkolenie systemowe pod kierunkiem prof. Barbary Józefik w Krakowie, staż w
Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Pracuje pod superwizją wybitnych
specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii.

Specjalizacja w zakresie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w oddziałach klinicznych Psychiatrii
Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie i Psychiatrii Wieku
Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnik wielu konferencji z zakresu pediatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz
psychoonkologii. W pracy z dziećmi i ich rodzinami wykorzystuje doświadczenie zdobyte jako
pediatra w poradni dziecięcej, lekarz rezydent w dziedzinie medycyny rodzinnej, jako
współzałożycielka i współprowadząca grup wspólnotowych dla chorych onkologicznie i ich
rodzin oraz dla Polonii szwajcarskiej w Zurychu. Zainteresowanie duchowością pacjenta
rozwija w trakcie cyklicznych konferencji Psychiatria i Duchowość w Krakowie.