Celem konsultacji psychiatrycznych jest ocena stanu zdrowia dziecka i określenie podłoża jego trudności (postawienie rozpoznania klinicznego, zaplanowanie dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych, a w przypadku konieczności – włączenie leczenia farmakologicznego). Każda konsultacja psychiatryczna trwa ok. 60 minut – pełna diagnoza problemu może obejmować 1-3 konsultacje. Jeżeli odbyła się już w naszej poradni konsultacja psychologiczna, pedagogiczna lub diagnoza to lekarz ma dostęp do dokumentacji dziecka i konsultuje się z zespołem diagnozującym dziecko. Wydanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, do poradni psychologiczno pedagogicznej, do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności odbywa się na wizycie i jest zawarte w cenie wizyty.