Celem konsultacji psychiatrycznych jest ocena stanu zdrowia ucznia i określenie podłoża jego trudności (postawienie rozpoznania klinicznego, zaplanowanie dalszych działań diagnostycznych lub terapeutycznych, a w przypadku konieczności – włączenie leczenia farmakologicznego).

Każda konsultacja psychiatryczna trwa ok. 60 minut – pełna diagnoza problemu może obejmować 1-3 konsultacje. Jeśli pierwszą wizytą w naszej poradni jest wizyta u lekarza psychiatry, prosimy przynieść posiadaną dokumentację (np. książeczkę zdrowia, dotychczasową dokumentacje medyczną i psychologiczną). Jeżeli rodziców kieruje szkoła, przedszkole lub inna instytucja, warto poprosić o napisanie informacji o problemie. Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu i skróceniu czasu przeznaczonego na proces diagnostyczny i terapeutyczny. Jeżeli odbyła się już w naszej poradni konsultacja psychologiczna, to lekarz ma dostęp do dokumentacji dziecka i konsultuje się z zespołem diagnozującym dziecko.