Terapia rodzinna to forma terapii, która ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemów występujących w rodzinie. Jest ona oparta na założeniu, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na całą rodzinę i wymagają wspólnego działania i reorganizacji relacji. Celem terapii rodzinnej jest poprawa komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zdrowych relacji i umożliwienie rozwoju każdemu członkowi rodziny. Terapeuci  mają za zadanie wspierać rodzinę w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, a także w budowaniu zdrowszych wzorców komunikacji i funkcjonowania. 

Wsparcie rodziców to proces udzielania pomocy i wsparcia emocjonalnego, fizycznego i psychologicznego przez rodziców swoim dzieciom. Jest to kluczowy element rozwoju i dobrostanu dziecka, który umożliwia mu osiąganie sukcesów, radzenie sobie z wyzwaniami oraz rozwijanie zdolności i umiejętności. Wsparcie rodziców może obejmować między innymi zapewnienie stabilnego i kochającego środowiska, udzielanie wsparcia emocjonalnego i motywacyjnego, pomaganie w rozwiązywaniu problemów, dostarczanie niezbędnych zasobów i materiałów, jak również udział w życiu dziecka poprzez wspólne spędzanie czasu i aktywności. 

Spotkania obywają się z dwoma specjalistami.