Niezależnie od wieku dziecka konsultacje dla rodziców są ogromnym wsparciem. Na różnych etapach rozwoju nasze dzieci niezmiennie potrzebują uwagi i bliskości rodziców. Podczas konsultacji dla rodziców pokazujemy, jak radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami dziecka. To pozwoli lepiej zrozumieć siebie nawzajem i traktować swoje uczucia z szacunkiem.

Wspieramy również rodziców, gdy w życiu rodzinnym pojawiły się duże zmiany. Rozstanie rodziców to decyzja, która ma bardzo istotny wpływ zarówno na dorosłych jak i dziecko. Często pojawiają się pytania jak wytłumaczyć dziecku rozstanie rodziców, tak, żeby w żaden sposób nie czuło się za to odpowiedzialne, albo odrzucone i niekochane. W sytuacjach takich jak rozwód rodziców, choroba, śmierć, narodziny młodszego rodzeństwa warto wspomóc się wiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem. Uczymy tego na konsultacjach dla rodziców. 

Konsultacje w zależności od zgłaszanego problemu mogą obywać się z dwojgiem rodziców z dwoma specjalistami, dwojgiem rodziców z jednym specjalistą lub jednym rodzicem z jednym specjalistą.

Celem tych spotkań jest pomoc w ustaleniu wspólnych oddziaływań oraz minimalizacja negatywnych skutków emocjonalnych dla dziecka oraz jego rodziców.