PSYCHOTERAPIA​

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania problemów (m.in. zaburzenia relacji i więzi) i leczenia zaburzeń psychicznych (m.in. depresja, zaburzenia lękowe, nerwicowe) za pomocą relacji pacjenta z terapeutą. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. W naszej poradni pracujemy, opierając się na koncepcji poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt.​

Psychoterapia indywidualna dla dzieci młodszych opiera się na kierowanej zabawie. Wykorzystujemy różne formy ekspresji (rysowanie, układanie, lepienie, nadawanie ról itp.). Podążamy za zainteresowaniami dziecka w celu stworzenia zaufania i relacji terapeutycznej. Podczas terapii dziecko, wykorzystując swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie, przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa, dzięki czemu możliwe staje się korygowanie niekorzystnych emocji i trudności blokujących rozwój dziecka. Kluczowym działaniem dla skuteczności terapii jest takie jej prowadzenie, aby zbudować świadomość problemów i metodyki ich rozwiązywania u rodziców dziecka. Spotkania z rodzicami służą temu, by pomóc im w jak najlepszym rozumieniu swojego dziecka, jego wewnętrznego świata, postrzegania i przeżywania siebie i innych (dotyczyć to może np. lepszego rozumienia przebiegu rozwoju dziecka i jego kryzysów, problemów separacyjnych, seksualności, fobii, zachowań agresywnych). W efekcie rodzic staje się kompetentny do podejmowania działań wpływających na dziecko w ich codziennych relacjach.

Psychoterapia dla dzieci starszych i młodzieży ma na celu bezpośrednie wsparcie w znalezieniu skutecznych metod radzenia sobie z problemami, z którymi się zgłaszają. Są one najczęściej związane z lękiem, depresją, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania (bulimią, anoreksją), przeżywaniem konfliktów wewnętrznych, stresem oraz zachowaniami autoagresywnymi, trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu, a także trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Powodem zgłoszenia może być też kryzys wartości, doświadczenie uczucia pustki, poczucie braku sensu życia, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej, cierpienia z powodu utraty bliskiej osoby. Poza spotkaniami w ramach psychoterapii dla dzieci jak i młodzieży proponujemy wsparcie w postaci spotkań rodzicielskich (rodzice i psychoterapeuta), które mogą pomóc w bliższym przyjrzeniu się problemom. Służą one w zrozumieniu sytuacji dziecka/nastolatka i właściwej z nim komunikacji, a tym samym umożliwiają rodzicom tworzenie lepszych, bardziej satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi. ​

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałych porach. Czas sesji to 50 minut. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją. W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby. Nastolatek po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej oraz okres trwania psychoterapii.​

CENNIK​​

Cena za pojedynczą sesję wynosi 140 zł (50 min). Liczbę sesji dostosowuje się indywidualnie do każdego pacjenta.​

NASI SPECJALIŚCI:​​