Psychoterapia indywidualna rodzica to forma terapii, która skoncentrowana jest na pracy z jednym rodzicem w celu rozwiązania problemów, zwiększenia świadomości i umiejętności rodzicielskich oraz wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci. Terapeuta pomaga rodzicowi zrozumieć i przepracować własne traumy, niezdrowe wzorce zachowań czy niewłaściwe przekonania, które mogą wpływać na relacje z dzieckiem. Celem terapii indywidualnej rodzica jest poprawa jakości życia rodzinnego i zwiększenie zdolności do tworzenia zdrowych i satysfakcjonujących więzi z dziećmi.