Psychoterapia dla młodzieży ma na celu bezpośrednie wsparcie w znalezieniu skutecznych metod radzenia sobie z problemami, z którymi się zgłaszają. Są one najczęściej związane z lękiem, depresją, zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania (bulimią, anoreksją), przeżywaniem konfliktów wewnętrznych, stresem oraz zachowaniami autoagresywnymi, trudnościami zdrowotnymi o nie wyjaśnionym w badaniach medycznych pochodzeniu, a także trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Powodem zgłoszenia może być też kryzys wartości, doświadczenie uczucia pustki, poczucie braku sensu życia, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej, cierpienia z powodu utraty bliskiej osoby. Poza spotkaniami w ramach psychoterapii dla dzieci jak i młodzieży proponujemy wsparcie w postaci spotkań rodzicielskich (rodzice i psychoterapeuta), które mogą pomóc w bliższym przyjrzeniu się problemom. Służą one w zrozumieniu sytuacji dziecka/nastolatka i właściwej z nim komunikacji, a tym samym umożliwiają rodzicom tworzenie lepszych, bardziej satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałych porach. Czas sesji to 50 minut Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją. W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby. Nastolatek po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej oraz okres trwania psychoterapii.