KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE​

Proponujemy KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, w tym konsultacje z psychoterapeutą oraz terapeutą uzależnień. Konsultacja psychologiczna jest najczęściej pierwszą wizytą w naszej poradni, na którą przychodzą sami rodzice (bez dziecka). Na to spotkanie rodzice powinni przynieść posiadaną dokumentację (książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną i/lub psychologiczną), która jest niezwykle pomocna w zaplanowaniu wspólnie z rodzicem procesu diagnostycznego i terapeutycznego.​

Konsultacje psychologiczne dotyczą w szczególności:​

 • problemów w sferze społecznej (trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami oraz ważnymi osobami dorosłymi – rodzicami, nauczycielami, zaburzenia adaptacyjne)​
 • problemów w sferze emocjonalnej (stany lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywania, niska samoocena, samookaleczenia, myśli rezygnacyjne)​
 • trudności w nauce (zaburzona koncentracja uwagi, pamięć, utrata zainteresowania szkołą bądź odmowa chodzenia do szkoły, problemy w pisaniu i czytaniu)​
 • problemów w zachowaniu (buntownicza postawa, agresja werbalna i fizyczna)​ uzależnień (od substancji, nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych)​
 • innych niepokojących objawów w rozwoju dziecka​
 • trudności w komunikacji małżeńskiej rodziców dziecka​
 • problemów związanych z sytuacją około rozwodową rodziców dziecka​​
 • profilaktyki zaburzeń rozwojowych​
 • wspomagania i stymulacji prawidłowego rozwoju dziecka.​​

Celem konsultacji psychologicznej jest:​​

 • doraźne wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu​
 • stworzenie wspólnie z rodzicem planu dalszych działań​
 • zalecenie wykonania konsultacji lekarskiej lub diagnozy psychologicznej​
 • zaproponowanie podjęcia odpowiedniej terapii indywidualnej lub grupowej​

CENNIK​

Cena konsultacji psychologicznej to 150 zł za godzinę. Czas konsultacji psychologicznej jest ustalany indywidualnie.​

NASI SPECJALIŚCI:​​